Обслужване

Обучение:

Ние предлагаме система за обучение на машини, клиентът може да избере обучение в нашата фабрика или в сервиз за клиенти. Нормалните тренировъчни дни са 3-5 дни.

Ние предлагаме ръководство за експлоатация на клиента.

Ние предлагаме обучително видео и видео за работа с машината на клиента.

Ние предлагаме услуга за дистанционно управление, ако клиентът не знае как да работи и използва машината.

Инсталация:

Ще изпратим инженери, за да извършим инсталация и отстраняване на грешки на оборудването на мястото на купувача, ако е поискано. Разходите за международни двупосочни самолетни билети, настаняване, храна и транспорт, медицински, се заплащат от Купувача за инженерите. Купувачът трябва да си сътрудничи изцяло с инженера на доставчика и да направи всички условия за монтаж готови за работа.

Гаранция:

Производителят гарантира, че стоките са произведени от най-добрите материали на производителя. Продадената машина ще бъде гаранция в рамките на една година, в гаранционната година, всички резервни части, счупени поради проблем с качеството на доставчика, резервните части ще бъдат доставени безплатно за клиента, клиентът трябва да плати разходите за превоз, ако теглото на колета над 500 грама

Следпродажбени машини